Tố cáo tham nhũng có thể được thưởng đến 5 tỷ đồng

Theo Dự thảo liên bộ của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về khen thưởng cá nhân tố cáo tham nhũng, người giúp nhà nước thu hồi được 1.000 tỷ đồng có thể được thưởng 5 tỷ đồng.Dự thảo quy định những người phát hiện, ngăn chặn hành vi tham nhũng từ 300 triệu đồng trở lên, hy sinh tính mạng của mình hoặc bị thương tích, tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên do tố cáo hành vi tham nhũng sẽ được tặng Huân chương Dũng cảm.

Những người tố cáo, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng mà giúp nhà nước thu hồi được từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, bị thương tích hoặc tổn hại sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến dưới 61% sẽ được tặng bằng khen của Thủ tướng.

Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích tố cáo tham nhũng, giúp nhà nước thu hồi từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, bị thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến dưới 31%.

Dự thảo cũng nêu rõ về mức thưởng với cá nhân. Theo đó, cá nhân được truy tặng Huân chương Dũng cảm sẽ nhận 60 lần mức lương cơ sở (khoảng 69 triệu đồng); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sẽ nhận 40 lần mức lương cơ sở (khoảng 46 triệu đồng); Bằng khen của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương nhận 20 lần mức lương cơ sở (khoảng 23 triệu đồng).

Trường hợp thành tích của người được khen thưởng giúp thu hồi được cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì có thể áp dụng mức động viên, khuyến khích bằng vật chất cao hơn mức quy định nhưng tối đa không vượt quá 10% giá trị tiền, tài sản đã thu hồi và không vượt quá 5 tỷ đồng.

Ví dụ, người tố cáo giúp thu hồi cho Nhà nước 2,3 tỷ đồng (tương đương 2.000 lần mức lương cơ sở tại thời điểm xét thưởng) thì có thể nhận thưởng mức tối đa 200 lần lương cơ sở. Nếu số tiền thu hồi được là 1.000 tỷ đồng thì mức thưởng tối đa có thể hơn 4.000 lần lương cơ sở (xấp xỉ 5 tỷ đồng).

Theo một thành viên Tổ biên tập dự thảo, đây là hình thức khuyến khích rất tích cực mà một số nước trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc… đã áp dụng và việc quy định mức động viên, khuyến khích bằng vật chất là phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng và quy định về chế độ khen thưởng người tố cáo nói chung.


nguồn: vnexpress.net

ý kiến chủ quan:
tố đâu không tố lại đi tố đúng chú tham nhũng là em họ con nhà bác của chú duyệt đơn tham nhũng thì thôi xác định :3
Delam.top - Kênh DIY - Chuyên trang DIY - mẹo, hướng dẫn nhanh và dễ dàng nhất.

Post a Comment

Hãy lịch sự và văn minh khi đưa ra ý kiến bạn nhé ♡

Previous Post Next Post